Sınavların Puanlandırılması

Puanlarınız sınavda yaptığınız doğru cevaplarınıza göre değerlendirilir. Sınav toplam 90 dakika sürmektedir. 

iTEP Academic sınavında beş Bölüm bulunmaktadır. 

♦   Dil bilgisi

♦   Okuma 

♦   Dinleme 

♦   Yazma 

♦   Konuşma 

Sınav, her bir bölüm için ayrıca puanlanır  ve sınavın toplamı için toplamının ortalamasını gösteren bir not verilir. Sınav, başlangıç (beginner) seviyesinden ileri (advanced) seviyeye kadar toplam 6 seviyelik kapsamlı bir yeterliliği tespit eder. Test edilen her bir becerinin 0’dan 6’ya kadar yeterlilik seviyesini de belirler. 

Daha fazla doğruluk için ana puanlar (toplamın ortalaması) aynı zamanda ondalık (2.1 , 2.2, …. vs.) olarak ta ifade edilmektedir. 

Sınav şu şekilde notlandırılmaktadır: 

Okuma ,dinleme ve gramer bölümleri bilgisayar tarafından otomatik olarak puanlandırılmaktadır. 

Her bir bölüm eşit ağırlıklıdır. Çoktan seçmeli soru bölümlerinde yanlış cevaplar veya tahminler için bir ceza yoktur. 

Yazma ve konuşma bölümleri anadili İngilizce olan, ESL eğitimi almış profesyoneller tarafından standart puanlama yönerge ölçeklerine göre değerlendirilmektedir. 

iTEP Academic sınavının okuma, dinleme ve gramer bölümlerinde otomatik bilgisayar puanlama yöntemleri kullanır. Otomatik puanlama yöntemleri bu üç beceriyi ölçmek için avantajlı olsa da konuşma ve yazma becerileri gibi bölümlerin içeriğinin uygunluğunu ölçemez. İçeriği daha geniş özellikleri değerlendirmek için ölçme ve değerlendirmelerinde uzman insanlar görevlendirilmektedir. 

Resmi puan raporu bireysel puanlanma bilgisi hem çizelge ve hem de grafik formatında gösterilmektedir. Grafik formatı veya beceri profili test tarafından ölçülen her bir beceride ki güçlü ve zayıf yanları ortaya koymada özellikle faydalıdır. 

♦   Sınav puan raporunuzda puanlarınızın yanı sıra performans düzeyinizi gösteren geri bildirim ve belirtilen puan aralığında sınav katılımcısının genel olarak yapabilecekleri açıklanmaktadır. 

♦   iTEP Academic sınavında başarılı veya başarısız olmak yoktur. Yüksek okul ve üniversiteler kendi puanlarını belirler. 

♦   iTEP Academic puanları 2 yıl için geçerlidir. 

♦   Dilediğiniz kadar sınava girebilirsiniz. 

♦   On beş gün içinde sadece bir kez sınava giriş hakkınız vardır. 

iTEP Academic sınavının puanlayıcıları özel eğitimlerden geçirilir ve bir sınavdan geçerek sertifika alırlar. Bilgileri sürekli güncellenir. 

Puanların güvenliği ve doğruluğu için puanlamalar Amerika da yapılır.

iTEP Academic Puanlarını hangi Üniversiteler  kabul ediyor ?   Bölümüne bakınız.