Sınav için gerekli belgeler

1. Sınav Gününde Getirilmesi Gereken Belgeler

♦   Geçerli ve süresi dolmamış kimlik belgesi ve pasaport.

♦   Kimlikler orijinal olmalıdır. Fotokopi kabul edilmez.

♦   Kimlikler geçerli olmalıdır. Süresi geçmemiş olmalıdır. Süresi dolmuş belgeler kabul edilmez.

♦   Sınav katılımcısının belgeleri kayıtta kullanılan ad ve soyad ile tam olarak uyuşmalıdır.

♦   Sınav katılımcısının kimlik fotoğrafı ve kayıt formunda kullandığı fotoğraflar uyuşmalıdır.

♦   Sınav günü çeşitli noktalarda kimliğinizi göstermeniz ve sınav merkezindeki imza defterini imzalamanız gerekmektedir

♦   Sınav gözetmeni, gösterdiğiniz kimlik belgesinden şüphelenirse, başka bir kimlik daha sunmanızı isteyebilir. Gözetmen tam ikna olmaz ise sizi sınava almayabilir. Bu durumda sınavınız iptal edilebilir.

♦   Geçersiz veya kabul edilmeyecek kimlik/kimlikler nedeniyle sınava girmenize izin verilmez ise sınavınız iptal edilir ve sınav ücretiniz iade edilmez.

2. Kabul edilen kimlik belgeleri:  

♦   Ad, Soyad ve fotoğraf içeren nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik kartı.

♦   Ad, Soyad ve fotoğraf içeren geçerlilik süresi dolmamış pasaport.

♦   Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı.

♦   T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olacak fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” de kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

3. Kabul edilmeyen kimlik belgeleri:

♦   Süresi dolmuş belgeler.

♦   Fotokopi şeklinde olan belgeler.

♦   Cep telefonu veya başka bir cihazda gösterilen belgeler.

♦   Kayıt formunda yazılan ad ve soyadınızla tam uyuşmayan belgeler.

♦   Ulusal ve uluslararası sürücü belgeleri. 

♦   Askeri kimlik belgesi.

♦   Kredi ve banka kartları.

♦   Doğum sertifikası.

♦   SGK Kartı.

♦   Geçici kimlik kartları.

4. Sınav salonuna getirebileceğiniz eşyalar:

♦  Sınav merkezine kimlik belgelerinizi getirebilirsiniz.

♦  Sınava şeffaf pet şişe içinde bandajı çıkartılmış su getirebilirsiniz.

♦  Şeffaf / numaralı gözlük getirebilirsiniz.

5. Sınav salonuna getiremeyeceğiniz eşyalar:

♦  Yukarıda 4. maddede belirtilen eşyalar haricinde hiçbir şahsi eşya ile sınav salonuna giremezsiniz.

♦  Sınav anında not almalar ekran üzerine yapıldığı için kağıt, kalem, silgi ve kalemtıraşa ihtiyacınız olmayacaktır.

♦  Eşyalarınızı sınav salonunda bulunan yetkililere teslim etmelisiniz.