Sınav İçeriği

Her bir bölümde, sınava giren kişiler farklı seviyelerdeki yeterlilikleri hedef alan soru ve içerikle karşılaşmaktadırlar:

A. Reading (Okuma) – 20 dakika / 2 bölüm 

Bölüm 1: 250 kelime uzunluğunda orta (intermediate) seviye bir okuma parçası, bunu takip eden 4 çoktan seçmeli soru

Bölüm 2: 450 kelime uzunluğunda üst (upper) seviyelerde bir okuma parçası, bunu takip eden 6 çoktan seçmeli sorudan oluşur.

B. Listening (Dinleme) – 20 dakika / 3 bölüm 

Bölüm 1: Başlangıç (elementary) seviyesinden düşük-orta (post-intermediate) seviyeye kadar 2-3 cümlelik dört kısa konuşma ve her birini takip eden bir çoktan seçmeli soru

Bölüm 2: 2-3 dakikalık orta (intermediate) seviye bir konuşma, bunu takip eden 4 çoktan seçmeli soru 

Bölüm 3: 4 dakikalık üst (advanced) seviye bir konuşma, bunu takip eden 6 çoktan seçmeli soru 

C. Grammar (Dil bilgisi)  – 10 dakika / 1 bölüm 

Bu bölüm 25 çoktan seçmeli soru içermektedir. Her biri sınavı alan kişinin İngilizce yapılarının temel özelliklerine aşinalığını test etmektedir. Bu bölüm basitten karmaşığa giden bir içeriğe ve aynı zamanda başlangıçtan ileri seviyeye giden bir kelime çeşitliliğine sahiptir. Soruların her bir tipi ekranda görülen bir örnekle başlamaktadır. 

D. Writing (Yazma) – 25 dakika / 2 bölüm 

Bölüm 1: Sınavı alan kişiye düşük-orta (pre-intermediate) seviyede verilen bir konuda 50-70 kelimelik bir yazı yazması için 5 dakikalık bir süre verilmektedir. 

Bölüm 2: Sınavı alan kişiye üst (advanced) seviyede belirtilen konuda görüşlerini açıklaması ve desteklemesi için 175-225 kelimelik bir yazı yazması amacıyla 20 dakikalık bir süre verilmektedir. 

E. Speaking (Konuşma) – 5 dakika / 2 bölüm 

Bölüm 1: Sınavı alan kişi düşük-orta (pre-intermediate) seviyede kısa bir soruyu duymakta ve okumaktadır. Ondan sonra sözlü bir cevap vermeye hazırlanması için 30 saniyesi ve cevaben konuşması için 45 saniyesi vardır 

Bölüm 2: Sınavı alan kişi üst (advanced) seviyede bir konunun iki yönünü ortaya koyan bir durumla ilgili kısa bir açıklama duymaktadır. Sonrasında kendisinden bu konu ile ilgili görüş ve düşüncelerini aktarması beklenmektedir. 45 saniye hazırlık ve 60 saniye konuşma süresidir 

Sınav Yapısı 

Teste başlamadan önce sınavı alan kişinin teknik uyumunu ve hazır olma durumunu kesinleştirmek için bir dizi aşamadan oluşan yol gösterici kısa bir başlangıç hazırlık bölümü mevcuttur.

Bölümler İçerik Soru Sayısı Süre

Dilbilgisi

 2 bölüm 

Cümleleri tamamlayınız 13 Çoktan seçmeli

10

dakika

Yanlış yapıyı ya da kelimeyi belirleyiniz 12 Çoktan seçmeli

Dinleme

3 Bölüm

4 kısa konuşma 4 Çoktan seçmeli

20

dakika

Bir 2-3 dakikalık konuşma 4 Çoktan seçmeli
Bir 4 dakikalık ders 6 Çoktan seçmeli

Okuma 

2 bölüm

250 kelimelik metin 4 Çoktan seçmeli

25

dakika

450 kelimelik metin 6 Çoktan seçmeli

Yazma 

2 bölüm

Dinleyin ve yönergelere cevap verin 50-75 kelimelik yazılı cevap

25

dakika

Bir konu başlığını dinleyin 175-225 kelimelik yazılı cevap

Konuşma

2 bölüm

Kısa bir soruyu dinleyin ve okuyun Hazırlanın ve konuşun

dakika

Bir sorunun iki tarafını da sunan üst seviyede bir konuyu dinleyin Hazırlanın ve bir görüş belirtin