ONLINE SATIN AL

iTEP Essential B2

iTEP Essential B2

Sınav İçeriği

 Test içeriği – Hazırlık 
 
A.Grammar ( Dilbilgisi ) — 5 dakika / 1 Bölüm
Bu bölüm 15 çoktan seçmeli soru içermektedir. Her biri sınavı alan kişinin İngilizce dil bilgisinin temel özelliklerine aşinalığını test etmektedir. Bu bölüm basitten karmaşığa giden bir içeriğe ve aynı zamanda başlangıçtan ileri seviye giden bir kelime çeşitliliğine sahiptir.

 
B.Listening (Dinleme)  - 10 dakika / 3 Bölüm 
1.Bölüm: İleri- başlangıç seviyesinden düşük-orta seviyesine her birini takip eden çoktan seçmeli 6 soru
2.Bölüm: Bir konuşma, bunu takip eden 7 çoktan seçmeli soru
3.Bölüm: Bir konuşma, bunu takip eden 5 çoktan seçmeli soru

C. Vocabulary ( Kelime Bilgisi) – 5 dakika / 2 Bölüm 
 
1.Bölüm: Çoktan seçmeli 4 soru
2.Bölüm: Çoktan seçmeli 6 soru

C.Reading (Okuma) – 25 dakika / 2 Bölüm 

1.Bölüm: Çoktan seçmeli 4 soru
2.Bölüm: Çoktan seçmeli 6 soru

iTEP Essential B2

Sınav İçeriği

 Test içeriği – Hazırlık 
 
A.Grammar ( Dilbilgisi ) — 5 dakika / 1 Bölüm
Bu bölüm 15 çoktan seçmeli soru içermektedir. Her biri sınavı alan kişinin İngilizce dil bilgisinin temel özelliklerine aşinalığını test etmektedir. Bu bölüm basitten karmaşığa giden bir içeriğe ve aynı zamanda başlangıçtan ileri seviye giden bir kelime çeşitliliğine sahiptir.

 
B.Listening (Dinleme)  - 10 dakika / 3 Bölüm 
1.Bölüm: İleri- başlangıç seviyesinden düşük-orta seviyesine her birini takip eden çoktan seçmeli 6 soru
2.Bölüm: Bir konuşma, bunu takip eden 7 çoktan seçmeli soru
3.Bölüm: Bir konuşma, bunu takip eden 5 çoktan seçmeli soru

C. Vocabulary ( Kelime Bilgisi) – 5 dakika / 2 Bölüm 
 
1.Bölüm: Çoktan seçmeli 4 soru
2.Bölüm: Çoktan seçmeli 6 soru

C.Reading (Okuma) – 25 dakika / 2 Bölüm 

1.Bölüm: Çoktan seçmeli 4 soru
2.Bölüm: Çoktan seçmeli 6 soru